Неділя, 02.04.2023, 14:41
Теофіпольська селищна рада
Головна | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 

Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території смт.Теофіполь

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

У К Р А Ї Н А

Хмельницька область

Теофіпольська селищна рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від лютого 2017 року № -15/2017

 

«Про затвердження Порядку погодження

тарифів/цін на ритуальні послуги, що включені

до необхідного мінімального переліку окремих

видів ритуальних послуг на території

Теофіпольської селищної ради»

 

Розглянувши запит Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, керуючись пп.2 ч.«а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 8-10 Закону України «Про поховання та похоронну справу», наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року «Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг», виконавчий комітет Теофіпольської селищної ради

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок погодження тарифів/цін на ритуальні послуги, що включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території Теофіпольської селищної ради. (Додаток 1)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконкому Федонюка В.М.

 

 

Селищний голова В.А.Губіна

 

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Теофіпольської селищної ради

від ______ 2017 року №

 

 

ПОРЯДОК

погодження тарифів/цін на ритуальні послуги, що включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території Теофіпольської селищної ради

 

 

Загальні положення

 

Порядок погодження тарифів/цін на ритуальні послуги на території Теофіпольської селищної ради, що включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг (далі – Порядок), спрямований на упорядкування відносин між Теофіпольською селищною радою і суб’єктами господарювання які здійснюють свою діяльність у сфері ритуальних послуг, а також для забезпечення дотримання законодавства стосовно захисту прав споживачів у частині надання суб'єктами господарювання ритуальних послуг та реалізацією ними предметів ритуальної належності.

Даний Порядок поширюється на всі суб’єкти господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми, які надають ритуальні послуги та здійснюють реалізацію предметів ритуальної належності, у тому числі й ті, для яких таке надання та реалізація не є основним видом діяльності.

 

 

Передумови формування тарифів/цін

 

Суб’єкти господарювання, які надають ритуальні послуги та здійснюють реалізацію предметів ритуальної належності, щорічно за результатами діяльності повинні проводити власний економічний аналіз фактичних витрат щодо їх відповідності економічно обґрунтованому рівню витрат та розміру діючих тарифів/вартості.

Під час проведення економічного аналізу досліджується відповідність фактичних якісних та кількісних показників, що характеризують ритуальну послугу та предмет ритуальної належності, нормативним, а також вартісним, за визначеними в установленому порядку статтями витрат, економічно обґрунтованим витратам.

За результатами проведеного економічного аналізу суб’єктами господарювання приймається рішення про обґрунтованість діючих тарифів/цін або необхідність їх перегляду (збільшення або зниження) для споживачів.

Підставами для перегляду діючих тарифів/цін, з подальшим зверненням до уповноваженого органу, з питань їх погодження є наступні чинники:

- під час проведення економічного аналізу встановлено відхилення (збільшення або зменшення) економічно обґрунтованого фактичного рівня витрат на надання послуги/реалізації предмету від планових витрат, врахованих у діючому тарифі/ціні;

- відбулися зміни ставок платежів, податків, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси, реагенти та інші матеріальні ресурси, значні зміни обсягів надання послуги/реалізації предмету тощо, які спричинили зміну економічно обґрунтованих витрат, на підставі яких був погоджений тариф/ціна;

- наявність інших об’єктивних факторів, які зумовлюють необхідність перегляду тарифів/цін з метою приведення їх у відповідність до економічно обґрунтованих витрат.

Розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат здійснюється суб’єктами господарювання самостійно відповідно до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 194 з наступними змінами.

 

Подання документів на погодження

 

Для встановлення тарифів на ритуальні послуги заявник подає до виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради заяву про встановлення тарифів, а також розрахунки, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків, засвідченні підписом та скріплені печаткою:

До заяви додаються:

1) пояснювальна записка щодо необхідності затвердження/встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планових витрат виконавця послуг за їх складовими.

2) розрахунки тарифів на плановий період;

3) довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;

4) перелік послуг, що пропонуються для надання СГ та гарантійне забезпечення цих послуг;

Уповноважений орган проводить аналіз поданих документів і при необхідності запитує додаткові документи з обґрунтуванням такого запиту.

Після одержання документів уповноважений орган перевіряє розрахунки тарифів/цін на їх відповідність вимогам чинного законодавства щодо порядку формування тарифів, цін, стандартів, норм, правил та інших нормативних документів.

У разі виявлення в розрахунках тарифів/цін порушень вимог чинного законодавства, порядку формування, недостовірних даних або арифметичних помилок, уповноважений орган письмово повідомляє про це заявника і зобов’язує його привести розрахунки у відповідність з вимогами чинного законодавства або надати додаткову інформацію.

Після повного вивчення наданих документів, виконавчий комітет Теофіпольської селищної ради готує проект рішення щодо погодження тарифів/цін на ритуальні послуги, що включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та предмети ритуальної належності.

Загальний термін розгляду поданих документів не повинен перевищувати строків, передбачених законодавством.

Прийняття рішення виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради щодо погодження тарифів/цін здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Офіційне оприлюднення погоджених тарифів/цін на ритуальні послуги, що включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг та предмети ритуальної належності покладається на суб’єкта господарювання.

 

Секретар селищної ради В.Г.Казмірчук

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради «Про затвердження Порядку погодження тарифів/цін на ритуальні послуги, що включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території Теофіпольської селищної ради»

 

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради «Про затвердження Порядку погодження тарифів/цін на ритуальні послуги, що включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території Теофіпольської селищної ради».

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом правового регулювання

Відповідно до п.п.2 п.«а» ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчим органам селищних/сільських рад надані повноваження встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги. Необхідність прийняття даного проекту рішення пов'язано з нечітким визначенням самої процедури подання розрахунків економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів на ритуальні послуги виконавчим комітетом Теофіпольської селищної ради та відсутністю єдиного підходу до прийняття та контролю таких рішень, з метою вдосконалення регулювання відносин при наданні ритуальних послуг. Шляхом прийняття зазначеного рішення пропонується розв’язати проблему невпорядкованості процесу встановлення тарифів на ритуальні послуги, що включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території Теофіпольської селищної ради. У зв'язку з цим за допомогою ринкових механізмів вирішити вищевказану проблему неможливо.

 

2. Цілями регулювання є:

а) Забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо формування цін (тарифів) на ритуальні послуги, що включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території Теофіпольської селищної ради.

б) Забезпечення підвищення рівня економічного обґрунтування цін.

в) Відкритість процедури, прозорість дій Теофіпольської селищної ради при прийнятті цін (тарифів) на ритуальні послуги, що включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території Теофіпольської селищної ради.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу

Однією із альтернатив може бути збереження існуючого стану справ, тобто відмова від пропозицій регулювання. Дана альтернатива не є придатною. Найбільш прийнятою альтернативою є прийняття запропонованого проекту регуляторного акту. У разі прийняття даного регуляторного акту буде виключена можливість виникнення порушень чинного законодавства України.

Запропонований спосіб вирішення проблеми відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки, а також є єдиним прийнятим в даній ситуації, так як іншої процедури удосконалення механізму регулювання тарифів (цін), немає.

 

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

В разі прийняття регуляторного акту Теофіпольської селищною радою будуть реалізовані повноваження, надані їй Законом України від 10.07.2003 №1102-IV “Про поховання та похоронну справу”, а ритуальні послуги будуть відповідати економічно обґрунтованим витратам підприємств. Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту рішення, пов'язане з його прийняттям. Даний регуляторний акт спонукає підприємства та організації всіх форм власності смт.Теофіполь виконувати встановлений порядок при формуванні цін (тарифів) на ритуальних послуг, що включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території Теофіпольської селищної ради. Запропонований Порядок відповідає вимогам діючих нормативно-правових актів. Впровадження та виконання вимог запропонованого регуляторного акта не вимагає від суб’єктів господарювання ніяких додаткових витрат. На запропонований регуляторний акт можуть вплинути суттєві зміни у чинному законодавстві, пов'язані з регулюванням тарифів органами місцевого самоврядування. Позитивні фактори: стабільність законодавчої бази та виважена державна цінова політика у цій сфері. Забезпечити впровадження запропонованого рішення дозволить чітке визначення переліку документів, які подаються до виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради суб'єктами господарювання.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію запропонованого регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, підвищення мінімальної заробітної плати.

 

 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту

Даний регуляторний акт стосується надання ритуальних послуг

 

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

 

Витрати, пов’язані з впровадженням регуляторного акта

Суб’єкт господарювання

Відповідність тарифів економічно обґрунтованим витратам з надання послуг

 

Не передбачає матеріальних витрат

Громада

Отримання ритуальних послуг, що входять в «Мінімальний перелік окремих ритуальних послуг»

Витрати на ритуальні послуги

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежно і залежить від зміни у законодавстві із зазначеного питання та економічних умов у країні.

 

8. Показники результативності регуляторного акта:

- рівень відшкодування середньозваженим тарифом собівартості послуг.

 

9. Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом за соціологічним методом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу якісних і кількісних показників.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Секретар селищної ради В.Г.Казмірчук

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні мешканці смт. Теофіполь

Повідомляємо, що в січні місяці 2017 року будуть проводитися громадські слухання відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з питання розгляду генерального плану смт. Теофіполь Теофіпольської селищної ради Теофіпольського району Хмельницької області на підставі рішення Теофіпольської селищної ради               № 1-31/2014 від 12.09.2014 року.

Генеральний план смт. Теофіполь розроблений з метою:

  • обґрунтування довгострокової стратегії планування і забудови території села;
  • визначення принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;
  • підготовка пропозицій щодо удосконалення системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Замовник генерального плану - Теофіпольська селищна рада, виконавець – ТОВ «Кайлас-К».

Місце проведення громадських слухань – зал засідань селищної ради.

Пропозиції громадськості подаються у письмовій формі (згідно п. 7 Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні») до селищної ради.

Пропозиції громадськості подаються обґрунтованими, з посиланням на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил, протягом двох тижнів з дня опублікування оголошення до виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради за адресою: 30641 Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Н.Сотні, 34.

Про час та дату проведення громадських слухань буде повідомлено додатково.

 

   АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО   ВПЛИВУ

 ВПОРЯДКУВАННЯ  ТАРИФІВ

НА  ПОСЛУГИ  З  ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО  ВОДОПОСТАЧАННЯ  ТА

ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ВИВЕЗЕННЯ  ТА  УТИЛІЗАЦІЯ  ТПВ

 

Регуляторний орган – Теофіпольська селищна рада.

Розробник документа – Теофіпольське виробниче управління житлово-комунального господарства.

 

    На виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” проведений аналіз очікування результатів від впорядкування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення та утилізація ТПВ,  що надаються Теофіпольським ВУЖКГ.

    На сьогоднішній день на Теофіпольському ВУЖКГ склалось важке фінансове становище, яке виникло в результаті невідповідності діючих тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення, вивезення та утилізація ТПВ і реальних витрат на виробництво цих послуг.

     Тарифи на послуги по водопостачанню, та водовідведенню, вивезення та утилізацію ТПВ  були введені в дію з 01.02.2015р. згідно Рішення виконавчого комітету Теофіпольської селищної ради № 1/1-2015, від 14.01.2015р.

      В планових витратах на 2015 рік вартість 1 квт/год електроенергії закладена 1,2335грн., а на протязі 2015-2016 років фактична вартість 1квт/год збільшувалась :

Серпень 2015р- 1,502

Грудень – 1,5208

Січень 2016р – 1,5894

Травень – 1,6848

Липень - 1,8225

Жовтень – Листопад - 1,9699

   

     В планових тарифах вартість 1 кВт/год на 2017р.:

Листопад 2016р – 1,9699

Питома вага електроенергії в загальній сумі витрат становить:

  • по водопостачанню – 37 % , відсоток зростання – 59,7%.

 Планові витрати по статті «Заробітна плата» розраховані згідно закону України «Про державний бюджет на 2016р.» – мінімальна заробітна плата – 1600 грн., в тарифах які діяли мінімальна заробітна плата розрахована в сумі 1218 грн, % зростання – 31,4%.

 Питома вага заробітної плати від загальної суми витрат по водопостачанню  складає 9,8 %, по водовідведенню 23,8%, по вивезенню ТПВ 19,2%, по утилізації 15,4%.

  Продовжують зростати ціни на паливо-мастильні матеріали, запчастини, матеріали - в порівняні з діючим тарифом ціни зросли майже в 2 рази.

  В діючих тарифах вартість ПММ становить : бензин – 13,908  грн., дизпаливо – 14,158  грн. В планових витратах вартість бензину – 18,325грн, дизпаливо – 16,242грн. % зростання вартості бензину 31,8%  , дизпалива – 14,7%.

Підвищення ставки плати за землю також привело до збільшення тарифів на послуги з водопостачання та утилізації ТПВ. В планових тарифах по водопостачанню  на 2015 рік земельний податок становив 22522 грн., в тарифах на 2017 рік – 60464,00грн. % зростання 168%., плата за користування надрами в планових тарифах на 2015р. становила 33184грн, в тарифах на 2017рік – 51620грн, % зростання 55,5%.

В планових тарифах по утилізації сміття на 2015 рік земельний податок становив 6904 грн.. в тарифах на 2017р – 10349грн, % зростання – 49,8%., екологічний податок в планових тарифах на 2015рік становив 29842 грн. , в тарифах на 2017р. – 36699грн, % зростання 23%.

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК тарифів  на 2017рік

по Теофіпольському ВУЖКГ

 

 

Водопоста-чання

Водовідве-

дення

Вивезення ТПВ

Утилізація ТПВ

Матеріали

106155

31500

16800

5000

Паливо

42845

36310

68682

28017

Прямі витрати на оплату праці

103622

50630

39306

23270

Відрахування на соціальні заходи

20456

8798

8647

5119

Електроенергія

414762

1812

-

-

Амортизація

15361

8227

7066

111

Інші в т.ч податки, спецодяг

153962

-

1210

47048

Загально виробничі витрати

88078

35610

27482

16617

Витрати із збуту

56895

12643

8492

6295

Адмінвитрати

58971

23842

25476

18885

РАЗОМ

1061107

211872

204411

151082

Собівартість 1м3

5,009

2,079

35,874

17,376

Середній тариф з ПДВ (грн.)

6,46

2,703

47,87

23,33

В тч. Населення

6,31

2,62

45,20

20,85

Бюджетні споживачі

6,61

2,75

48,22

21,90

Інші споживачі

7,81

3,24

58,12

26,06

                                                                                

      Підприємство відчуває нестачу у власних обігових коштах, отриманих від реалізацій власних послуг. В результаті чого зростає заборгованість за енергоносії, не виконуються у відповідних обсягах роботи поточних та капітал

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz